МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ОРОН ЗАЙН ЗУРАГЛАЛ   Leave a comment

© «Ил тод байдал сан» ТББ


Улсын ба орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

“Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ”

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s