-МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ОРОН ЗАЙН ЗУРАГЛАЛ-

© «Ил тод байдал сан» ТББ


 

Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газрын зураг


 

Улсын ба орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

© “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ”

 

 

 

 

Advertisements

Posted 2018/02/ by baigaliorchin