+ Байгаль орчны мэдээллийн товчоо   Leave a comment

 

Орон нутаг, газар орны нэр: Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хороо – Сонгино. Туул тосгон. Өлзийт

Газар нутгийн талбай: 12-р хороо 5953,1 га, 13-р хороо 12240 га, 14-р хороо 7200 га 

Хүн амын тоо: 12-р хороо 6292, 13-р хороо 4217, 14-р хороо 5063 хүн.

Газар зүй, байгаль орчны онцлог: Сонгино нь Туул голын сав газарт, Туул тосгон нь  Туул , Бөхөг, Түргэний г​олын сав газар, 14-р хороо нь Богдхан уулын баруун талд тус тус оршдог.

 


1. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан
Тусгай хэрэгцээний газар нутаг
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 


2. ГОЛ, УС, РАШААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Усны мэдээллийн сан
Булгууд

Д/Д Нэр Ашиглалтын талаарх мэдээлэл: Байршил Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Ар хөндлөнгийн булаг Ашиглаж байгаа Ар хөндлөн Дэлгэрэнгүй
2 Ганц модны булаг Ашиглаагүй Замбалын энгэр баг Дэлгэрэнгүй
3 Адисын булаг Ашиглаагүй Замбал нуруу, Адисын даваа Дэлгэрэнгүй
4 Арцатын булаг Ашиглаж байгаа Арцатын ам Дэлгэрэнгүй
5 Их цагааны булаг Их цагааны ам Дэлгэрэнгүй
6 Өвгөний булаг Ашиглаагүй Өвгөний ам Дэлгэрэнгүй
7 Хадан хошууны булаг Ашиглаагүй Түргэний гол, Бугын САА Дэлгэрэнгүй
8 Зайсангийн ам Ашиглаагүй Зайсангийн ам Дэлгэрэнгүй
9 Цагаан булаг Жаргалантын ам Дэлгэрэнгүй
10 Цоохорын булаг Байнгын урсацтай Сонгино Дэлгэрэнгүй
11 Шанд булаг Ашиглаж байгаа Гавжийн шанд Дэлгэрэнгүй
12 Гавжийн шандны эхийн булаг Ашиглаж байгаа Гавжийн эх Дэлгэрэнгүй
13 Бөөр булаг Ашиглаагүй Өлзийт хангай уулын зүүн тал Дэлгэрэнгүй
14 Рашаантын булаг Ашиглаагүй Хар хошуу Дэлгэрэнгүй
15 Ар булаг Ашиглаж байгаа Хар хошуу Дэлгэрэнгүй
16 Нүхтийн амны булаг Дулааны улиралд Нүхтийн ам Дэлгэрэнгүй
17 Хүүшийн амны була Дулааны улиралд Хүүшийн ам Дэлгэрэнгүй
19 Жаргалантын булаг Ашиглаж байгаа Жаргалантын даваа Дэлгэрэнгүй
20 Талын амны булаг Ашиглаж байгаа Их тэнгэрийн амнаас баруун тийш Дэлгэрэнгүй
21 Сонгино була Ашиглаж байгаа Сонгинохайрханы өвөр Дэлгэрэнгүй
22 Сэрүүн булаг Ашиглаж байгаа Шувуун фабрик Дэлгэрэнгүй
23 Ар шанд Ашиглаж байгаа Манзуширын хийдээс дээш Дэлгэрэнгүй
24 Зуунмодны булаг Ашиглаагүй Баруун дэлгэр уул, Зуунмодны ам Дэлгэрэнгүй
25 Баруун дэлгэр булаг Ашиглаагүй Түргэний ам Дэлгэрэнгүй
26 Бурхантын булаг Ашиглаж байгаа Өлзийт хороолол Дэлгэрэнгүй
27 Хажуу булаг Байнгын урсацтай Баруун ширээ Дэлгэрэнгүй

Гол, горхинууд

Д/Д Голын нэр Усны сав газрын нэр Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Ар Зайсангийн горхи Туул Дэлгэрэнгүй
2 Бөхөгийн гол Туул  Дэлгэрэнгүй
3 Сэлбийн гол Туул  Дэлгэрэнгүй
4 Өвөр зайсан Туул  Дэлгэрэнгүй
5 Ар зайсан Туул  Дэлгэрэнгүй
6 Бөхөг Туул  Дэлгэрэнгүй
7 Түргэн Туул  Дэлгэрэнгүй
8 Туул гол Туул  Дэлгэрэнгүй
9 Өвөр зайсангийн горхи Туул  Дэлгэрэнгүй
10 Туул Туул  Дэлгэрэнгүй
11 Түргэний гол Туул  Дэлгэрэнгүй
12 Янзага Туул  Дэлгэрэнгүй
13 Ивээлт Туул  Дэлгэрэнгүй
14 Нүхтийн амны горхи Туул  Дэлгэрэнгүй

Нуур, тойром
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар
Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс
Усны хяналт-шинжилгээний сүлжээ
Усны сав газар (тухайн орон нутаг хамаарах)
Газрын доорхи усны орд
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс
Уст цэгүүд

Өрөмдмөл худаг
Д/Д Нэр Уст цэгийн дугаар Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Яармаг ӨХ-7781 Дэлгэрэнгүй
2 Шувуун ферм ӨХ-7743 Дэлгэрэнгүй
3 Сонгино 021-р анги ӨХ-7742 Дэлгэрэнгүй
4 Сонгино Модны а\а ӨХ-7741 Дэлгэрэнгүй
5 Сонгино амралт ӨХ-7740 Дэлгэрэнгүй
6 Сонгино Үрийн станц ӨХ-7739 Дэлгэрэнгүй
7 Сонгино 021-р анги ӨХ-7736 Дэлгэрэнгүй
8 Сонгино амралт ӨХ-7735 Дэлгэрэнгүй
9 Сонгино,174-р анги ӨХ-7734 Дэлгэрэнгүй
10 Сонгино,174-р анги ӨХ-7733 Дэлгэрэнгүй
11 Сонгино в\ч Долингол ӨХ-7732 Дэлгэрэнгүй
12 Сонгинийн булан ӨХ-7731 Дэлгэрэнгүй
13 Сургууль ӨХ-7730 Дэлгэрэнгүй
14 Биокомбинат ӨХ-7729 Дэлгэрэнгүй
15 Биокомбинат ӨХ-7728 Дэлгэрэнгүй
16 Мах комбинат ӨХ-7700 Дэлгэрэнгүй
17 Аэродром ӨХ-7666 Дэлгэрэнгүй
18 Биокомбинат ӨХ-7665 Дэлгэрэнгүй
19 Биокомбинат ӨХ-7664 Дэлгэрэнгүй
20 Аэрофлот ӨХ-7661 Дэлгэрэнгүй
21 Аэропорт 107-р анги ӨХ-7660 Дэлгэрэнгүй
22 Нисэх ӨХ-7659 Дэлгэрэнгүй
23 Биокомбинат ӨХ-7633 Дэлгэрэнгүй
24 Түрэгний голын адаг ӨХ-7619 Дэлгэрэнгүй
25 Шувуун ферм ӨХ-7618 Дэлгэрэнгүй
26 Түргэний гол ӨХ-7616 Дэлгэрэнгүй
27 Аж\район 199-р анги ӨХ-7615 Дэлгэрэнгүй
28 Нүхт ӨХ-7614 Дэлгэрэнгүй
29 Их тэнгэр ӨХ-7600 Дэлгэрэнгүй
30 Их тэнгэр ӨХ-7659 Дэлгэрэнгүй
31 Мод\үржүү\цэцэрлэг ӨХ-7657 Дэлгэрэнгүй
32 Их тэнгэрийн ам ӨХ-7587 Дэлгэрэнгүй
33 Найрамдал гүүр ӨХ-7581 Дэлгэрэнгүй
34 Төв, Стадион ӨХ-7574 Дэлгэрэнгүй
35 ДОСААФ МНР полигон ӨХ-7573 Дэлгэрэнгүй
36 Зайсан ӨХ-7569 Дэлгэрэнгүй
37 Парк пойме толь ӨХ-7564 Дэлгэрэнгүй
38 Их тэнгэрийн ам ӨХ-7551 Дэлгэрэнгүй
39 ТЭЦ-1 ӨХ-7538 Дэлгэрэнгүй
40 ТЭЦ-1 ӨХ-7536 Дэлгэрэнгүй
41 ТЭЦ-1 ӨХ-7535 Дэлгэрэнгүй
42 Зайсан ӨХ-7534 Дэлгэрэнгүй
43 ТЭЦ-1 ӨХ-7533 Дэлгэрэнгүй
44 Биокомбинат ӨХ-7529 Дэлгэрэнгүй
45 УБ,Барилга трест ӨХ-7526 Дэлгэрэнгүй
46 Биокомбинат ӨХ-75322 Дэлгэрэнгүй
47 Сонгино ӨХ-75312 Дэлгэрэнгүй
48 Сонгино ӨХ-7510 Дэлгэрэнгүй
49 Парк в пойме Толь ӨХ-7549 Дэлгэрэнгүй
50 Яармаг ӨХ-7546 Дэлгэрэнгүй
51 Сонгино в\ч долин Тол ӨХ-7545 Дэлгэрэнгүй
52 Нисэх ӨХ-7520 Дэлгэрэнгүй
53 Их тэнгэрийн ам ӨХ-7519 Дэлгэрэнгүй
54 Сургууль ӨХ-7405 Дэлгэрэнгүй
55 Биокомбинат ӨХ-7403 Дэлгэрэнгүй
56 Биокомбинат ӨХ-7400 Дэлгэрэнгүй
57 ТЭЦ-1 ӨХ-7391 Дэлгэрэнгүй
58 ТЭЦ-1 ӨХ-7387 Дэлгэрэнгүй
59 ТЭЦ-1 ӨХ-7386 Дэлгэрэнгүй
60 Зайсан ӨХ-7385 Дэлгэрэнгүй
61 ТЭЦ-1 ӨХ-7384 Дэлгэрэнгүй
62 Хадан ус ӨХ-5286 Дэлгэрэнгүй
63 Усан билчир ӨХ-5261 Дэлгэрэнгүй
64 Өлзийт ӨХ-5250 Дэлгэрэнгүй

Рашааны орд

Д/Д Нэр Бүртгэлийн дугаар Байршил Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Дондогдуламын рашаан P-250 Чингистэй толгойн зүүн хойд талд Дэлгэрэнгүй
2 Оргил P-249 Удирдлагын академийн зүүн талд Дэлгэрэнгүй
3 Зүүн энгэрийн рашаан P-253 Нүхт Дэлгэрэнгүй
4 Нүдний рашаан P-252 Нүхт Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар P-251 “Харгиа” УЦБ-ийн зүүн талд Дэлгэрэнгүй

Ус ашиглалтын мэдээлэл
Хаягдал ус хаях, зайлуулах цэгүүд
Усны барилга байгууламж

Д/д Нэр Цэвэрлэгээний төрөл Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Говь ХК-ийн Ц.Б механик, Дэлгэрэнгүй
 2 Урьдчилан Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
 3 Нисэхийн Ц.Б механик, биологи,  Дэлгэрэнгүй
 4 Биокомбинатын Ц.Б механик, биологи,  Дэлгэрэнгүй
 5 Гоёо ХХК-ийн Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
 6 Лора-Пьяна ХХК-ийн Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
 7 Лора-Пьяна ХХК-ийн Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
 8 Түмэн Гонгор ХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
 9 Гоёо ХХК-ийн Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
 10 Биокомбинатын Ц.Б механик, биологи,  Дэлгэрэнгүй
11 Түмэн Гонгор ХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
 12 МиделменХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
 13 Алтан Харгиа ХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
 14 Нисэхийн Ц.Б механик, биологи,  Дэлгэрэнгүй
15 Говь ХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
16 Урьдчилан Ц.Б механик, хими,  Дэлгэрэнгүй
17 Миделмен”ХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй
18 Мон- Форте ХХК-ийн Ц.Б  Дэлгэрэнгүй
 19 Алтан Харгиа ХХК-ийн Ц.Б механик,  Дэлгэрэнгүй

 


3. ОЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 


4. АМЬТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 


5. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл)
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил (зөвшөөрөл)

 


6. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 


7. АШИГТ МАЛТМАЛЫН (УУЛ УУРХАЙН) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Эзэмшигч компанийн нэр Эзэмшигчийн РД Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Ашигт малтмалын төрөл Олгосон огноо Дуусах огноо Хүчинтэй эсэх
1 MV-00000274 СОНСГОЛОН БАРМАТ 2068478 Гишүүний ам 30.543 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 1996-08-10 2026-08-10 Хүчингүй
2 MV-00007977 Даян-Оргил 2060825 Харзатын гозгор 27.1962 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2004-07-23 2034-07-23 Хүчингүй
3 MV-00009831 Их монгол шувуу 2595818 Бор толгой-1 25.6178 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2005-05-18 2035-05-18 Хүчингүй
4 MV-00010489 Бат-Адар 2844923 Цагаан хөндий 30.9515 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2005-09-20 2035-09-20 Хүчингүй
5 MV-00010663 Суурь Хана 2703807 Гишүүний ам 37.1314 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2005-10-18 2035-10-18 Хүчингүй
6 MV-00011875 Боржгоны тал 2778378 Бугат 29.3382 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-08-06 2036-08-06 Хүчин төгөлдөр
7 MV-00011893 Таны Зам 5379512 Бөхөгийн голын адаг-1 104.4538 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-08-18 2036-08-18 Хүчингүй
8 MV-00011914 Баянсүмбэр Богд 5065844 Гишүүний ам 42.4203 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-08-18 2036-08-18 Хүчингүй
9 MV-00011976 Грийн стэйшн 2650436 Гишүүний ам-4 51.4021 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-09-01 2036-09-01 Хүчингүй
10 MV-00012056 Орд Талст 5020719 Гишүүний 92.798 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-09-25 2036-09-25 Хүчингүй
11 MV-00012215 Очирням 2101807 Бөхөг-солонго 52.7449 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-11-14 2036-11-14 Хүчингүй
12 MV-00012373 Хөх шугам 2565803 Бөхөгийн хөндий 45.0124 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-02-22 2037-02-22 Хүчин төгөлдөр
13 MV-00012484 Ханилчүгбүг 5113946 Бөхөгийн голын адаг 70.7113 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-06-06 2037-06-06 Хүчингүй
14 MV-00012551 Цоросжамваа 5102715 Гишүүний ам-2 28.652 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-07-17 2037-07-17 Хүчингүй
15 MV-00012700 Төгс Эхлэл 5431913 Гишүүний ам 53.1555 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-09-11 2037-09-11 Хүчин төгөлдөр
16 MV-00013282 Билэгт бичээ 5094208 Гишүүний ам-3 59.1375 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-02-20 2038-02-20 Хүчингүй
17 MV-00013362 Сэлүүхэн 2831155 Гишүүний ам 60.7167 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-03-10 2038-03-10 Хүчингүй
18 MV-00013401 Гравелстоун 5194512 Татам-3 25.445 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-11-07 2037-12-12 Хүчин төгөлдөр
19 MV-00013455 Гантиг Уул 2085844 Элт хайрга 43.3489 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-01 2038-04-01 Хүчин төгөлдөр
20 MV-00013506 Илч эрдэнэ ундарга 5536154 Гишүүний ам 207.5697 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-09 2038-04-09 Хүчингүй
21 MV-00013549 Оюурок 5102146 Гишүүний ам 322.1602 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-15 2038-04-15 Хүчингүй
22 MV-00013564 эвт найзууд 5948878 Татам-4 23.7829 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-11-07 2037-11-07 Хүчингүй
23 MV-00013683 Сигма-Инженеринг 2614294 Хуурай сайрын ам 38.5329 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-05-13 2038-05-13 Хүчингүй
24 MV-00013730 Бэрхэттолгой 5116414 Татам-1 24.3894 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-11-07 2037-11-07 Хүчингүй
25 MV-00013784 Элит гурван багана 5907721 Гишүүний ам 51.4131 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-06-04 2038-06-04 Хүчингүй
26 MV-00013868 Монстрой 2811162 Харзатын гозгор 52.9758 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчингүй
27 MV-00013869 Баттөр гэрэл 5168317 Бог уул 163.2386 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчин төгөлдөр
28 MV-00014302 өвөр харзат 5590051 Харзатын хотгор 189.4396 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-10-16 2038-10-16 Хүчин төгөлдөр
29 MV-00014377 Жэй Ти Ти 5344441 Гишүүний ам-2 26.0162 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-15 2038-04-15 Хүчингүй
30 MV-00014382 Ядам-Од 5214335 Элст-Хайрхан 32.1211 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-11-05 2038-11-05 Хүчин төгөлдөр
31 MV-00014668 Ялгуусан 2112663 Гишүүний ам-2 26.9824 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-15 2038-04-15 Хүчингүй
32 MV-00014905 Эх дэлгэр мөрөн 5268095 Харз 27.8585 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2009-05-15 2039-05-15 Хүчингүй
33 MV-00014946 Эн эс ар 5170591 Элст хайрга 26.9969 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2009-06-23 2039-06-23 Хүчин төгөлдөр
34 MV-00015523 Марико манхан 5289785 Бог уул 29.9714 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, Барилгын материал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчингүй
35 MV-00015584 Гэрэлт шинэчлэл 5046483 Гишүүний ам 41.8819 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2010-05-12 2040-05-12 Хүчингүй
36 MV-00015608 Гацуурт 2054701 Гишүүний ам-2 205.6561 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2010-06-25 2040-06-25 Хүчингүй
37 MV-00016775 Ихэр Гурван Цохио 5320569 Сайрт 98.7183 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-02-08 2041-02-08 Хүчингүй
38 MV-00016783 өвөр харзат 5590051 Харзатын хотгор 89.9126 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-02-21 2041-02-21 Хүчингүй
39 MV-00016813 Сигмабетта 5123275 Алтан элс-2 116.3505 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-04-11 2041-04-11 Хүчин төгөлдөр
40 MV-00016822 Монголжодоо интернэшнл 2810581 Бог уул 31.5153 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчингүй
41 MV-00016825 Баярс констракшн 2061899 Тавантолгой 77.1244 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-05-02 2041-05-02 Хүчингүй
42 MV-00016835 Эслэт 2875993 Морин толгой 72.2643 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2006-11-09 2036-11-09 Хүчин төгөлдөр
43 MV-00016839 Батшил 5609372 Бөхөг-3 44.0043 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-05-26 2041-05-26 Хүчингүй
44 MV-00016862 Ургах Морин Элс 5329434 Морин даваа 32.1016 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-06-28 2041-06-28 Хүчингүй
45 MV-00016876 БТМГ 5197376 Шарга 37.2278 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-07-10 2041-07-10 Хүчингүй
46 MV-00016880 ЭСТО 2861224 Морин толгой-1 56.2273 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2011-07-10 2041-07-10 Хүчин төгөлдөр
47 MV-00017002 Марико манхан 5289785 Бог уул 19.9992 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, Барилгын материал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчингүй
48 MV-00017035 Восточный дорог 5807697 Алтан элс-1 25.3341 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2007-09-20 2037-09-20 Хүчингүй
49 MV-00017036 Восточный дорог 5807697 Гавьжийн шанд 122.479 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2005-09-14 2035-09-14 Хүчингүй
50 MV-00017066 Немон-Инженеринг 5517346 Бог уул 40.0691 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, Барилгын материал 2008-07-09 2038-07-09 Хүчингүй
51 MV-00017067 Нийслэл Өргөө 2044161 Задгайт 28.2642 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2012-06-29 2042-06-29 Хүчингүй
52 MV-00017071 Батзуурмаг 5559731 Гишүүний ам 38.0954 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, Барилгын материал 2005-10-18 2035-10-18 Хүчингүй
53 MV-00017186 Дабльмөнх 5004063 Бөхөг 19.8782 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2012-10-18 2042-10-18 Хүчингүй
54 MV-00017195 Би Си Эм Эм 5315425 Үнсгэнийн хөндий-1 40.2488 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2012-10-24 2042-10-24 Хүчингүй
55 MV-00017231 Минжийн Хангайн Төгөл 5446317 Бөхөг 37.029 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2012-12-11 2042-12-11 Хүчин төгөлдөр
56 MV-00017314 Мориндаваа дайрга 5553199 Морин даваа-2 119.4391 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2013-05-07 2043-05-07 Хүчингүй
57 MV-00017329 Мандах Булаг 2662507 Ухаа 214.2791 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2013-06-18 2043-06-18 Хүчин төгөлдөр
58 MV-00017338 Ийстерн Роуд 2747707 Баянцогт уул 89.2203 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2013-06-25 2043-06-25 Хүчингүй
59 MV-00017341 Си Би Эс Эн 5279771 Шандан толгой 55.4917 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2013-07-02 2043-07-02 Хүчингүй
60 MV-00017386 Бэст Вайт 2827891 Гишүүн 103.8605 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2013-09-24 2043-09-24 Хүчингүй
61 MV-00017448 Орд Талст 5020719 Гишүүн 96.6647 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2014-01-07 2044-01-07 Хүчингүй
62 MV-00017771 Грэйтпарагон Групп 5184827 Овоот уул 92.4843 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2015-01-30 2045-01-30 Хүчин төгөлдөр
63 MV-00019029 БДАЛТ 5347963 Үнсгэний хөндий 46.2566 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2015-08-17 2045-08-17 Хүчингүй
64 MV-00020671 Эвэрласт 5169844 Татам-2 99.0145 Барилгын материал, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 2008-04-01 2038-04-01 Хүчингүй
65 MV-11000040 Боржин зам 5816815 Морин уул 43.3732 Барилгын материал 2016-04-26 2031-04-26 Хүчин төгөлдөр
66 MV-11000041 Золзаяат гэрэл Х 5408857 Хадат 95.308 Барилгын материал 2016-04-26 2031-04-26 Хүчин төгөлдөр
67 MV-11000042 АУМ АЛТ 3555763 Морин уул 37.8202 Барилгын материал 2016-04-26 2031-04-26 Хүчин төгөлдөр
68 MV-11000044 Молор-Трейд 2571889 Хойд өвөр 68.9304 Барилгын материал 2016-04-26 2031-04-26 Хүчин төгөлдөр
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
69 XV-00015497 ТЭГШТПЛАНТ 5320259 Ташгай уул орчим 141.4017 2010-02-18 2019-02-18 Хүчин төгөлдөр
70 XV-11000020 СЭРҮҮН ОЙ 5846196 Зүүн хөндий 44.4439 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
71 XV-11000021 Зэлтэр Бэйс 5427665 Үнэсгэн 67.9894 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
72 XV-11000023 эрдэсплазм 5070899 Сондуулт 102.8932 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
73 XV-11000024 Шинэ хайрга, дай 5860253 Артолгод 28.7269 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
74 XV-11000026 Просперити ресо 5795761 Шанд уул 91.9262 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
75 XV-11000027 Алтанбулаг эрдэнэ 5579215 Хөтөл 382.7401 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
76 XV-11000028 Русьторг 2600722 Богины хөтөл 387.2385 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
77 XV-11000029 Хурын шүүдэр 5165695 Шандан толгой 143.2015 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
78 XV-11000032 Гүүдпрожект 5615097 Бөхөг 28.3142 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
79 XV-11000033 Эйч ти энд жи и Х 5752051 Хадат 95.637 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
80 XV-11000034 Марвел-Эксплорейшн 5796385 Үнсгэний хөндий 181.1748 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
81 XV-11000035 Дүүрэнбаялаг ор 5822181 Ташгай 124.3689 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
82 XV-11000036 Бодьглобал 5265827 Бөхөг хайрга 136.1116 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
83 XV-11000037 Шижир од 2585642 Гавьжийн шанд 142.3507 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
84 XV-11000038 Лакширикристал 5080312 Хайргат 131.4889 Барилгын материал 2015-04-14 2018-04-14 Хүчин төгөлдөр
85 XV-11000039 Гамма-Интернэшнл 5269571 Хадат бэл 28.9884 Барилгын материал 2015-04-14 Хүчин төгөлдөр Хүчин төгөлдөр
86 XV-11000049 Севен силвер 5990491 Шар хөвийн хоолой 83.1075 Барилгын материал 2016-05-03 2019-05-03 Хүчин төгөлдөр

Бичил уурхай
Нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа


8. ОРЧНЫ ДОРОЙТОЛ, БОХИРДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 


 

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: