04. Улаанбаатар хотын усан хангамжийг сайжруулах хоёр хувилбар: ГҮНИЙ УСНЫ ХУДГУУД ба УСАН САН   Leave a comment

Нийслэл Улаанбаатар хотын ундны усны тасралтгүй өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангах эх үүсвэр 2020 оноос хойш хүрэлцэхгүй болж байгаа тул төр, захиргааны байгууллага, гадаадын хандивлагчид болон усны салбарын мэргэжилтэн, шинжээчид энэ асуудлыг шийдвэрлэх хоёр өөр саналыг дэвшүүлж байгаа юм.

Нэг.

АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн компакт гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 350 сая доллларын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээнд Туул голын дагуу цэвэр усны 52 худаг, түүнийг дагасан дэд бүтэц, ус цэвэршүүлэх байгууламж барих ба Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан усыг дахин боловсруулж саарал усыг дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын хөргөх системд ашиглах юм. Зарим мэдээллээс үзэхэд, дээрх худгуудыг Яармагаас доош, Сонгино, Биокомбинатын Улаанбаатар хотын урдуур урсан өнгөрөх хэсэгт

Хоёр.

Харин Монголын олон тооны усны мэргэжилтнүүд Туул голын Улаанбаатар хотоос дээш хэсэгт усан сан байгуулах хувилбарыг санал болгож байгаа юм.

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: