2016.09. Иргэд Бөхөгийн голын хайрганы бүх тусгай зөвшөөрлийг цуцлахыг шаардаж байна   Leave a comment

Нутгийн иргэдийн шаардаж байгаа төмөр зам энэ байна. Туул голын хойгуур, хамгаалалтын бүсийн гадуур тавиастай, бараг эвдрээгүй. Түүнийг 1960-аад онд зөвлөлтийн барилгын трест (СОТ )-ийнхэн барьж нийслэлийн бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай барилгын материалыг Туул гол, байгаль орчинд хор хөнөөлгүйгээр уулнаас олборлон тээвэрлэж байжээ. Тэгвэл өнөөдөр энэ олон компани нийлээд сэргээж ашиглахад болохгүй гэх газаргүй.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: