2017.08.14. Хан-Уул дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт үлдэж хоцорсон карьерууд   Leave a comment

Хан-Уул дүүргийн 13-р хороонд уул уул уурхайн компаниуд карьертаа усыг замбараагүй ашиглаж энд тэнд нуур цөөрөм үүсгээд хаалт хамгаалалтгүй орхисноос болж мал унаж үхэж байгаа ба сүүлдээ үхсэн малын сэгээр хооллодог ноход олширч хүмүүс рүү дайрах явдал гарч байна.

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: