+ Мэдээ. Мэдээлэл. Баримт. Эх сурвалж   Leave a comment

«Хэрлэн гол – Дорнод талын амин судал» судалгааны тайлан

“Хил хязгааргүй гол мөрөн” олон улсын эвслээс 2012-2014 онуудад Монголын Хэрлэн” гол дээр хийсэн судалгааны ажлын үр дүнд энэ тайланг гаргажээ.

Энэ тайланд олон жилийн турш яригдаж байгаа «Хэрлэн -Говь» төслийг хэрэгжүүлэх нь байгаль орчны хувьд гамшиг, олон улсын хувьд зөрчилдөөн болох эрсдэлтэйг нотолсон байна.

“Хэрлэн гол – Дорнод талын амин судал” судалгааны тайлангийн ерөнхий хураангуй


 

Posted 2018 by baigaliorchin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: