+ Мэдээ. Мэдээлэл. Баримт. Эх сурвалж

«Хэрлэн гол – Дорнод талын амин судал» судалгааны тайлан

“Хил хязгааргүй гол мөрөн” олон улсын эвслээс 2012-2014 онуудад Монголын Хэрлэн” гол дээр хийсэн судалгааны ажлын үр дүнд энэ тайланг гаргажээ.

Энэ тайланд олон жилийн турш яригдаж байгаа «Хэрлэн -Говь» төслийг хэрэгжүүлэх нь байгаль орчны хувьд гамшиг, олон улсын хувьд зөрчилдөөн болох эрсдэлтэйг нотолсон байна.

“Хэрлэн гол – Дорнод талын амин судал” судалгааны тайлангийн ерөнхий хураангуй


 

Сурталчилгаа

Posted 2018/03/ by baigaliorchin

%d bloggers like this: