2017.07.03. Заамар сумын бичил уурхайчид хөндөгдөөгүй газарт олборлолт хийж байна   Leave a comment

Нөхөрлөл болон нэгдсэн бичил уурхайчид Заамар сумын Засаг даргатай гэрээ хийн хөндөгдөөгүй газар олборлолт хийж эхэлжээ. Гэтэл шимт хөрсөө тусад нь авч овоололгүй ухаж эхэлжээ. Алтыг нь авсны дараа нөхөн сэргээх ёстойг мэдэхгүй байна. Уурхайн үйл ажиллагааны ямар ч мэдлэггүй энэ олон нөхөрлөлүүдийн замбараагүй олборлолтыг яах вэ, та минь ээ!!!!!!

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: